Maklumat Kedatangan Dosen dan Civitas Akademika UNIDA Gontor

maklumat-kedatangan-dosen-tenaga-kependidikan-staf-mahasiswa-unida-gontor

Maklumat Kedatangan Dosen Civitas Akademika UNIDA Gontor adalah Maklumat yang dikeluarkan Rektorat Universitas Darussalam Gontor pada tanggal 9 Mei 2020/ 8 Syawwal 1441 terkait dengan Jadwal Kedatangan Dosen, Tenaga Kependidikan, Staf, Mahasiswa, dan Calon Mahasiswa Baru Universitas Darussalam Gontor. Mahasiswa Program Studi Agama-Agama (SAA) Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor wajib mengikuti aturan yang telah termaktub di dalam maklumat ini. Adapun maklumat adalah sebagai berikut: